Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 431972-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı MoneyPay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi (“MoneyPay”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile, MoneyPay isimli mobil uygulamaya üyelik işlemleri ve MoneyPay tarafından sunulacak hizmetlere ilişkin olarak kişisel veri işleme süreçleri hakkında bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

MoneyPay üyelik sürecini gerçekleştirecek gerçek kişilerin;

Kişisel Veri Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Kimlik Bilgileri
(Adı Soyadı)

İletişim Bilgileri
(Cep Telefonu Numarası)

Üyeliğin oluşturulması

Kullanıcı Sözleşmesinin kurulması

Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Sözleşmenin dijital ortamda muhafazası

İşlem Güvenliği
(Şifre, Cihaz Bilgisi, IP Bilgisi, Log Kayıtları, Son Hatalı Giriş Bilgisi, Kullanıcı ID)

Üyeliğin oluşturulması ve işlem güvenliğinin sağlanması

Unutulan şifrenin sıfırlanması

Hatalı girişlerin tespit edilmesi

Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Şifre yenileme için OTP doğrulama sürecine ilişkin teknik altyapı hizmetinin alınması

İletişim
(Cep Telefonu Numarası, SMS OTP Bilgisi)

Cep telefonu bilgilerinin doğrulanması Meşru menfaat Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcıları, tedarikçi

OTP doğrulama sürecine ilişkin teknik altyapı hizmetinin alınması

Barınma altyapı hizmetinin alınması

İletişim
(Cep Telefonu Numarası)

Ticari elektronik ileti gönderilmesi ve ticari elektronik ileti onay yönetimi

Sözleşmenin ifası (onay gerektirmeyen durumlar)

Açık rıza (onay gerektiren durumlar)

Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar Ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin teknik altyapı hizmetinin alınması,
İleti Yönetim Sistemi (İYS) süreçlerinin yürütülmesi,
Barınma altyapı hizmetinin alınması

İletişim
(Cep Telefonu Numarası)

Kullanıcının Money Kart / Money Pro Kart sahiplik bilgisi

Diğer
(Money Kart / Money Pro Kart ID Bilgisi)

Kullanıcının Money Kart / Money Pro Kart sahipliğinin sorgulanması

Kullanıcının Money Kart / Money Pro Kart menfaatlerinden yararlanmasına aracılık edilmesi

Meşru Menfaat

Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar

İş ortağı firma

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Money Kart / Money Pro Kart sağlayıcısı iş ortağı (Migros)

Davet Kodu Olup Olmadığı Bilgisi

Davet Kodu Bilgisi*

Kullanıcıların “Arkadaşını Davet Et” kampanyasına ilişkin menfaatlerden faydalandırılması Meşru Menfaat Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar Barınma altyapı hizmetinin alınması

*MoneyPay ile paylaştığınız davet kodu bilgisine yönelik olarak, ilgili kişi MoneyPay kullanıcısı ile işbu Aydınlatma Metni’ni paylaştığınızı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ilgili kişilere yönelik aydınlatma ve açık rıza alma yükümlülüklerinin yerine getirildiğini beyan ve taahhüt edersiniz.

MoneyPay kullanıcılarının;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Diğer
(Üyelik Tarih Bilgisi)

Üyeliğin oluşturulması Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları Barınma altyapı hizmetinin alınması

Güvenlik Bilgisi
(Son Hatalı Giriş Tarih ve Saat Bilgisi)

İşlem güvenliğinin sağlanması Bir hakkın korunması için veri işlemenin zorunlu olması Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar Barınma altyapı hizmetinin alınması

Diğer
(Hesap Bilgisi)

Hizmetlerin kapsamının belirlenmesi Sözleşmenin ifası Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar Barınma altyapı hizmetinin alınması

Diğer
(Kazanılan Ödül ve Kullanılan Ödül Bilgileri)

Kazanılan Ödül ve Kullanılan Ödül Bilgileri sunulması ve kullandırılması Sözleşmenin ifası Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar Barınma altyapı hizmetinin alınması

Diğer
(Uygulama Dili Bilgisi)

Kullanıcının dil bilgisi tercihi doğrultusunda hizmet sunulması Sözleşmenin ifası Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar Barınma altyapı hizmetinin alınması

İşlem Bilgisi
(Son İşlemlerin Detayları)

Kullanıcının işlem geçmişini takip edebilmesi

Mutabakat süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşmenin ifası Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar Barınma altyapı hizmetinin alınması

Finansal Bilgi
(Dekont, Tarih, Tip, Açıklama, Unvan, İşlem Yapan, Hesap No, Kart Tipi, İşlem Tutarı)

Kullanıcıya sunulan hizmetler kapsamında mutabakat süreçlerinin yürütülmesi Sözleşmenin ifası Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar Barınma altyapı hizmetinin alınması

Finansal Bilgi
(Varlıklar Bilgisi)

Kullanıcının işlem geçmişini takip edebilmesi Sözleşmenin ifası Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar Barınma altyapı hizmetinin alınması

MoneyPay kullanıcılarının belirli hizmetlerden faydalanması için kimlik doğrulama süreçleri;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Kimlik
(Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve Yeri, Kimlik Ön-Arka Görüntüsü)

Mesleki Deneyim
(Meslek Bilgisi, Gelir Bilgisi)

İletişim
(Adres Bilgisi, Cep Telefonu Bilgisi)

Mevzuatsal kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi süreçleri

Kişinin kimliğinin doğrulanması süreçleri

Kanunlarda öngörülmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları, kimlik doğrulama süreçleri için hizmet alınan tedarikçi, iş ortağı

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Kimlik doğrulama sürecinin yürütülmesi

Kişiyi kimlik doğrulama gerektiren hizmetlerden yararlandırma süreçleri

Görsel Kayıt
(Kişinin Öz Çekimi)

Kişinin kimliğinin doğrulanması süreçleri Açık rıza Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları, kimlik doğrulama süreçleri için hizmet alınan tedarikçi, iş ortağı

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Kimlik doğrulama sürecinin yürütülmesi

Kişiyi kimlik doğrulama gerektiren hizmetlerden yararlandırma süreçleri

MoneyPay Cüzdan kullanan kullanıcılara ilişkin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Kimlik
(Ad Soyad)

İletişim
(Cep Telefon Numarası)

Finansal Bilgi
(Bakiye Bilgisi, İptal-iade bilgisi, Sadakat Kart Bilgileri, Havale yapılması halinde Banka Adı, IBAN)

Diğer
(Yapılan İşlemler)

Kullanıcının MoneyPay Cüzdan hizmetinden yararlanması süreçleri Sözleşmenin ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları Barınma altyapı hizmetinin alınması

Migros Cüzdan kullanan kullanıcılara ilişkin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Kimlik
(Ad Soyad)

İletişim
(Cep Telefon Numarası)

Finansal Bilgi
(Bakiye Bilgisi, Puan Bilgisi, İptal-iade bilgisi)

Diğer
(Yapılan İşlemler, SMS OTP)

Kullanıcının Migros Cüzdan hizmetinden yararlanması süreçleri Sözleşmenin ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları, Migros Cüzdan’daki bakiyelerin kullanıldığı iş yerleri

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Kullanıcının Migros Cüzdan hizmetinden yararlanması süreçleri

MoneyPro sadakat kartını kullanan, anlaşma yapılan tüzel kişi çalışanlarına ilişkin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Finansal Bilgi
(Sadakat Kart Bilgileri)

Kişinin MoneyPro sadakat kartından yararlanma süreçleri Sözleşmenin ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları, puanların kullanıldığı iş yerleri, Sadakat kart çıkarılması için anlaşma yapılan tüzel kişi

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Kişinin MoneyPro sadakat kart hizmetinden yararlanması süreçleri

Kişinin MoneyPro kartını MoneyPay ile ilişkilendirmesi halinde yukarıdakilere ek olarak;

Kimlik
(Ad-Soyad)

İletişim
(Cep telefon numarası)

Finans
(Ödeme tutarı bilgisi)

Diğer
(Ödemenin MoneyPro kartı ile yapıldığına ilişkin bilgi)

Kişinin MoneyPay’e üyelik sürecinin yürütülmesi

Kişinin MoneyPro sadakat kartından yararlanma süreçleri

Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları, puanların kullanıldığı mağazalar, Sadakat kart çıkarılması için anlaşma yapılan tüzel kişi

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Kişinin MoneyPro sadakat kart hizmetinden yararlanması süreçleri

Kullanıcının, anlaşma yapılan tüzel kişi bünyesinde çalışmayı sonlandırması halinde,

Diğer
(Çalışanın ayrıldığı bilgisi, MoneyPro kartının kapatıldığı bilgisi)

MoneyPro sadakat kartının kullanımının sonlandırılması süreçleri Sözleşmenin ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları, Barınma altyapı hizmetinin alınması

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara raporlama yapılması süreçlerine ilişkin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Kimlik
(Ad Soyad, unvan, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası)

İletişim
(Adres)

Yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına raporlama süreçlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları, yetkili kamu, kurum ve kuruluşları Barınma altyapı hizmetinin alınması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

Herhangi cezai veya adli bir sürecin vukuu bulması halinde,

Kimlik
(ad, Soyad)

İşlem Güvenliği
(IP Bilgisi)

Diğer
(Uyuşmazlığa konu işleme dair talep edilen sair bilgiler)

Mahkeme, icra ve savcılık yazılarına cevap süreçlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları, yetkili kamu, kurum ve kuruluşları Barınma altyapı hizmetinin alınması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

Müşteri destek hizmetleri süreçlerine ilişkin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Çağrı merkezi üzerinden ulaşılması halinde,

Kimlik
(Ad, Soyad)

İletişim
(Cep Telefonu Numarası)

Diğer
(Destek talebinin ve/veya şikayetin içeriği)

Müşterinin talep ve şikayetlerinin yanıtlanması ve destek süreçlerinin yürütülmesi Sözleşmenin ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi hizmetinin alındığı tedarikçi

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Müşterinin talep ve şikayetlerinin yanıtlanması ve destek süreçlerinin yürütülmesi

Mail üzerinden ulaşılması halinde,

Kimlik
(Ad, Soyad)

İletişim
(E-posta adresi)

Diğer
(Destek talebinin ve/veya şikayetin içeriği)

Müşterinin talep ve şikayetlerinin yanıtlanması ve destek süreçlerinin yürütülmesi Sözleşmenin ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları, mail hizmetinin alındığı tedarikçi

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Müşterinin talep ve şikayetlerinin yanıtlanması ve destek süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri anket süreçlerine ilişkin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Kimlik
(Ad, Soyad)

İletişim
(E-posta adresi)

Diğer
(Anket sonuçları, değerlendirmeleri)

Hizmetlerin iyileştirilmesi için anket süreçlerinin yürütülmesi Meşru menfaat Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları Barınma altyapı hizmetinin alınması

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, MoneyPay uygulaması, iletişim kanallarımız üzerinden iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, anketlere vermiş olduğunuz yanıtlar gibi otomatik yöntemlerle veya çevrimiçi kanallar üzerinden gerçekleştirdiğiniz yazılı veya sözlü iletişimler aracılığıyla paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgeler çerçevesinde veya diğer yöntemlerle elektronik ortamda toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: MoneyPay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi
E-posta: info@moneypay.com.tr
Kep Adresi: moneypay@hs01.kep.tr
Adres: Acıbadem Mah. Çeçen Sk. A Blok No: 25a İç Kapı No: 21 Üsküdar/İstanbul