Çerez Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., ("MoneyPay") olarak https://www.moneypay.com.tr/ sitesini kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden vb. birtakım teknolojilerden ("Çerezler") faydalanmaktayız. Çerezler sayesinde web sitelerimiz ("Site") ait sunucular size ait cihazları tanıyarak örneğin dil tercihlerinizi, site üzerindeki trafiğin yönetilmesini sağlar. Çerezler ayrıca herhangi bir web sitesinin ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederek yazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için geliştirebilmemize ve tercih etmeniz halinde, internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz reklamları kişiselleştirmemize yardımcı olur.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Site’nin ziyareti esnasında kullanılmakta olan çerezler gibi teknolojiler yoluyla kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde Site’nin hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

MoneyPay olarak Site’de çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamıza yeni çerezler ekleyebiliriz. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Site’de yayımlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla ("Amaçlar") Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Site ziyaretiniz kapsamında veya kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, Site görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" veri işleme şartına dayanmaktayız.

Çerezin İsmi Sağlayıcı Çerezin Amacı Çerezin Saklanma Süresi
Zorunlu Çerezler MoneyPay Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır. Oturum süresince
Zorunlu Çerezler MoneyPay Zorunlu çerezlere izin verildi bilgisinin kaydedilmesi için kullanılır. 365 gün

Site’de Kullanılan Çerezler

Aşağıda Site’de kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Site’de birinci parti çerezler (MoneyPay tarafından yerleştirilen) kullanılmakta olup, üçüncü parti çerezler (MoneyPay haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmamaktadır.

IP adresleri

IP adresi, internete her erişiminizde bilgisayarınıza tahsis edilen numaradır. Bilgisayar ve sunucuların birbirlerini tanımalarına ve iletişim kurmalarına imkân tanır. Ziyaretçilere ait olduğu görülen IP adresleri, BT güvenliği ve sistem hata bulucuları için kaydedilebilir.

Çerez Sağlayıcı Taraflara Göre Çerezler ikiye ayrılmaktadır:

• Birinci Taraf Çerezler; doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi, başka bir deyişle tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilen çerezlerdir. Birinci taraf çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler doğrudan internet sitesini yöneten veri sorumlusu tarafından elde edilmektedir. İşbu Çerez Aydınlatma Metninde MoneyPay tarafından yönetilen birinci taraf çerezler kullanılmaktadır.

• Üçüncü Taraf Çerezler; kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinden farklı bir üçüncü kişi tarafından yerleştirilen çerezlerdir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

MoneyPay olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde doğrudan veya dolaylı olarak MİGROS T.A.Ş. iştiraklerine, MİGROS T.A.Ş. Ailesine (Migros’un Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve Migros’un bağlı şirketleri, iştirakleri, alt kuruluşları, işletmeleri) hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarabiliriz.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetilebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir. Ancak zorunlu çerezlerin kullanımı sitemizin çalışması için elzem olduğundan bu çerez türünü yönetebilme imkânınız bulunmamaktadır.

Internet Explorer

Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine tıklayın.
"Araçlar" düğmesine ve "İnternet seçenekleri"ne tıklayın.
"Gizlilik" sekmesine tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için "Ayarlar"ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve "Tamam" düğmesine tıklayın.

Google Chrome

Bilgisayarınızda Chrome'u açın.
Sağ üstte "Diğer Ayarlar"ı tıklayın.
Altta "Gelişmiş"i tıklayın.
"Gizlilik ve güvenlik"in altında "İçerik Ayarları"nı tıklayın.
"Çerezler"i tıklayın.
"Tüm çerezler ve site verileri"nin altında "Web Sitesi"nin adını arayın.
Sitenin sağındaki "Kaldır" simgesini tıklayın.

Mozilla Firefox

Firefox "Menü" düğmesine tıklayın ve "Seçenekler"i seçin.
"Gizlilik ve Güvenlik" panelini seçin ve "Geçmiş" bölümüne gidin.
Firefox ayarını "geçmiş için özel ayarları kullansın" olarak değiştirin.
"Çerezleri göster" düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
"Arama" alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip "Seçilenleri sil" düğmesine tıklayın.
"Kapat" düğmesine tıklayarak "Çerezler" penceresini kapatın. Sonra da "about:preferences" sayfasını kapatın.

Safari

Safari > "Tercihler" seçin.
"Gizlilik" öğesini tıklayın.
"Web Sitesi Verileri"ni tıklayın.
Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra "Sil" veya "Tümünü Sil"e tıklayın.

Opera

Safari > "Tercihler" seçin.
"Gizlilik" öğesini tıklayın.
"Web Sitesi Verileri"ni tıklayın.
Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra "Sil" veya "Tümünü Sil"e tıklayın.

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Site’nin çalışması için zorunlu olan çerezlerin kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple Site’de zorunlu çerezlerin engellenmek istenmesi halinde Site’den çıkış yapılması gerekecektir.

MoneyPay’e başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklardan istifade edebilirsiniz:

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı https://www.moneypay.com.tr internet sitesinde bulunan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, güvenli elektronik imzalı taleplerinizi aşağıda yazılı KEP adresine, ıslak imzalı taleplerinizi ise noter kanalıyla veya kimliğinizi teşvik edici belgelerle bizzat aşağıdaki adrese iletebilirsiniz. Yine işbu formu doldurarak MoneyPay’e daha önce bildirilen ve MoneyPay sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerinizi kullanmak suretiyle, info@moneypay.com.tr adresine e-posta ile iletilmesi yöntemi ile de başvuruda bulunabilirsiniz. Bildirdiğiniz iletişim adresine yazılı veya elektronik ortamda (e-posta yoluyla) talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde MoneyPay’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Veri Sorumlusu: Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi

E-posta: info@moneypay.com.tr

Kep Adresi: moneypay@hs01.kep.tr

Adres: Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No.7 Ataşehir/İstanbul

Güncellenme Tarihi: Ekim 2023